Επιλογές Ενημέρωσης Στο Office 2016 Μέσω Backstage
About this tutorial:

Video duration: 1:37
Update Options in Office 2016
Όταν έχουμε εγκαταστήσει το Microsoft Office 2013 ή το Office 2016, με τη διαδικασία Click To Run, οι ενημερώσεις για το Office γίνονται αυτόματα, όταν οι νέες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες. Ωστόσο, στην περιοχή Λογαριασμός (Account) του προϊόντος, μπορούμε να διαχειριστούμε από μόνοι μας τις ενημερώσεις είτε με να τις εγκαθιστούμε είτε…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *