Νέο Χαρακτηριστικό Στο Excel 365: Μετοχές και Γεωγραφικά Δεδομένα Στο Excel 365
About this tutorial:

Video duration: 2:1
New Feature in Excel 365: Stock Quotes and Geographic Data
Ένα νέο χαρακτηριστικό διαθέσιμο στο Excel 365 για να λάβουμε Δεδομένα Μετοχών και Δεδομένα Γεωγραφικά (Stock and Geographical Data). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να καταχωρίσουμε σε Κελί (Cell) τα δεδομένα και να το μετατρέψουμε σε Τύπο Δεδομένων Μετοχών (Stocks Data Type) ή σε Τύπο Δεδομένων Γεωγραφικά…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *