“آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016 – درس 2: ابزارهای ویرایشی “
About this tutorial:

Video duration: 20:26
برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:

نرم افزار Word از جمله نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت ماکروسافت می باشد که در بسته نرم افزاری آفیس قرار می گیرد. با استفاده از این نرم افزار و ابزارهای موجود، شما می توانید متون خود را ویرایش کرده، قالب بندی کنید و در قسمت های مورد نیاز، تصاویر و نمودار و سایر…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

1 thought on ““آموزش نرم افزار Microsoft Word 2016 – درس 2: ابزارهای ویرایشی “

    Farhad Pashayi

    (October 9, 2018 - 1:34 pm)

    How to type the Nomber to Dari or persian on Microsoft office word Press enter will be insert the Persian or Dari bulttet Like: 1 ,2 ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *