شرح دالة count , counta , countblank, countif, countifs اكسل 2016
About this tutorial:

Video duration: 12:42
شرح دالة count , counta , countblank, countif, countifs اكسل 2016
شرح دالة count : بنستخدمها عشان نعد عدد الخلايا التي تحتوي على ارقام
شرح دالة counta : بنستخدمها عشان نعد عدد الخلايا التي تحتوي على نصوص
شرح دالة countblank : بنستخدمها عشان نعد عدد الخلايا الفارغة
شرح دالة count if بنستخدمها عشان نعد عدد خلايا بشرط معين انت اللي بتكتبه حساب عدد مرات تكرار أحد البنود…

Incoming search terms:

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *