ການອອກແບບນາມບັດດ້ວຍ Publisher 2010/ 9.4

0
18
About this tutorial:

Video duration: 1:11
ທ່ານສາມາດຮຽນຄອມພິວເຕີ ອອນລາຍ ຜ່ານວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ ຈາກລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງດັບມືອາຊີບ.
ເຊິ່ງໃນລາຍການ( Channel ) ນີ້ ປະກອບມີວີດີໂອສອນການນຳໃຊ້ Windows 7, ການນຳໃຊ້ Internet, ການນຳໃຊ້ Microsoft Word, ການນຳໃຊ້ Microsoft Excel, ການນຳໃຊ້ Microsoft PowerPoint, ການນຳໃຊ້ Microsoft…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY