ການອອກແບບນາມບັດດ້ວຍ Publisher 2010/ 9.4
About this tutorial:

Video duration: 1:11
ທ່ານສາມາດຮຽນຄອມພິວເຕີ ອອນລາຍ ຜ່ານວິດີໂອຂອງພວກເຮົາ ຈາກລະດັບເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງດັບມືອາຊີບ.
ເຊິ່ງໃນລາຍການ( Channel ) ນີ້ ປະກອບມີວີດີໂອສອນການນຳໃຊ້ Windows 7, ການນຳໃຊ້ Internet, ການນຳໃຊ້ Microsoft Word, ການນຳໃຊ້ Microsoft Excel, ການນຳໃຊ້ Microsoft PowerPoint, ການນຳໃຊ້ Microsoft…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *