Hướng dẫn kích hoạt bản quyền MicroSoft Office 2016 đơn giản
About this tutorial:

Video duration: 8:59
►Đây là video hướng dẫn kích hoạt bản quyền MicroSoft Office 2016.

►Nếu các bạn chưa tải MicroSoft Office 2016, MicroSoft Toolkit thì thì truy cập các link dưới đây để tải:
Link MicroSoft Office 2016:
Link MicroSoft Toolkit:
*Lưu ý: Phiên bản phải cùng với hệ thống(Vd: máy 32bit thì tải phiên bản 32bit, máy 64bit thì tải phiên bản 64bit hoặc có thể là 32bit)

►Các bạn cảm thấy video dài dòng thì tua nhanh qua nha.

►Nếu thấy video mình…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *