Word: Sidnumreringen startar på en specifik sida
About this tutorial:

Video duration: 2:57
Denna film hjälper dig med sidnummer i Microsoft Word. Lycka till med din inlämningsuppgift, uppsats mm.

Handledning för sidnummer och avsnitt i Word 2007.
Du vill skapa ett dokument där sidnumreringen startar från en specifik sida.

Till exempel ett dokument med en titelsida, en andra sida för ditt abstract och en tredje sida för innehållsförteckningen. Inledningen och brödtexten startar först på den fjärde sidan och det är också här som du vill att sidnumreringen ska starta, med siffran 1.

Knepet för att lyckas med detta är att dela upp dokumentet i två olika…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *