آموزش پاورپوینت 2020 درس دهم: جلوه ها و حرکات Transition and Animation powerpoint tutorial
About this tutorial:

Video duration: 00:16:00
به سلسله درس های آموزشی پاورپوینت خوش آمدید. در این درسها ما آخرین ویرژن نرم افزار پاورپوینت را به شما آموزش میدهیم.
اینگونه سلسله درسهای منظم، در هر کانال قابل دسترس نیست با اطمینان کامل میگویم که شما به بهترین کانال آموزشی سر زده اید. حتما عضو کانال ما شوید و از تمام ویدیوهای آموزشی ما استفاده اعظمی را بکنید.
در این درس از جلوه…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads