آموزش کامل Microsoft OneNote – فصل 4 – قسمت 3
About this tutorial:

Video duration: 00:04:12
برای مشاهده پلی لیست کامل این آموزش به لینک زیر مشاهده کنید.

کانال تلگرام آموزش…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads