ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ Live Class #10 |Office Productivity Tools
About this tutorial:

Video duration: 01:41:49
Live Class ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ 9am ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ 5pm
*********************
**ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿੰਕ/Important links**

*********************

🔴ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ *ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ* @Computer Exams ( join ਕਰੋ।
🔴 Website:
🔴My Online Books Store/ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads