การทำอักษรศิลป์ ด้วย MS Word 2007
About this tutorial:

Video duration: 00:07:18
การสร้างข้อควาามศิลป์โดยการใช้คำสั่งในโปรแกรม Microsoft Word 2007 เพื่อตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เช่น การทำปกรายงาน เป็นต้น ทำให้งานเอกสารของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads