รีวิว 9 โปรแกรมจาก 9 ธุรกิจ ในหลักสูตร 'เจาะลึก Microsoft Access'
About this tutorial:

Video duration: 00:24:30
เจาะลึก MS Access
หลักสูตร VDO Online

สำหรับใครที่อยากเขียนโปรแกรมเป็น อยากได้โปรแกรมที่ตรงกับงาน หรือ
ใครที่เดิน Excel มาสุดทางแล้วอยากต่อยอดให้เก่งขึ้น หลักสูตรนี้เลยครับ แค่พื้นฐานต้นๆ ก็จัดการข้อมูลซับซ้อนได้เร็วกว่า Excel…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads