วิธีการเลือกติดตั้ง component ใน Office 2016
About this tutorial:

Video duration: 00:06:31
ในการติดตั้ง Office 2016 คุณไม่สามารถปรับแต่งหรือเลือกติดตั้งบาง components เช่น Word, Excel, Access, PowerPoint ได้เหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ โปรแกรมจะติดตั้งทุกอย่างลงบนเครื่องเมื่อคุณรันไฟล์ติดตั้ง…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads