วิธีติดตั้ง Windows 11 ด้วยไฟล์จาก Microsoft ฟรี ผ่าน USB พร้อมวิธีแก้ไขสำหรับเครื่องที่เสป็กไม่ได้
About this tutorial:

Video duration: 00:32:57
วิธีติดตั้ง Windows 11 ด้วยไฟล์จาก Microsoft ฟรี ผ่าน USB พร้อมวิธีแก้ไขสำหรับเครื่องที่เสป็กไม่ได้
ลิ้งดาวน์โหลดไฟล์พายพาส TPM

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads