สอนติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visio 2010
About this tutorial:

Video duration: 2:31
คริปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการติดตั้งและประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โดย : นางสาวรัชฎาพร เสพสุข
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)

Link สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรม :…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *