สอนเวิร์ด Word: การสร้างเอกสารใหม่จากไฟล์แม่แบบ (Template)
About this tutorial:

Video duration: 00:07:41
การสร้างเอกสารใหม่จากไฟล์แม่แบบที่อยู่ในเวิร์ด (Featured template)
การสร้างเอกสารจากไฟล์แม่แบบที่เราสร้างขึ้นเอง (Custom/Personal template)
การระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์แม่แบบที่เราสร้างขึ้นเอง
เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ ►…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads