สอน ทำหน้าปกสวยๆ ปกหนังสือ ปกรายงาน เล่มวิจัย ด้วย Powerpoint 2016
About this tutorial:

Video duration: 20:5
สอน ทำหน้าปกสวยๆ ปกหนังสือ ปกรายงาน เล่มวิจัย ด้วย Powerpoint 2016
โหลด แบบฟอร์ม :

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

8 thoughts on “สอน ทำหน้าปกสวยๆ ปกหนังสือ ปกรายงาน เล่มวิจัย ด้วย Powerpoint 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *