เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)
About this tutorial:

Video duration: 9:9
เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)
สามารถตั้งค่าฟอนท์เริ่มต้น ขนาดฟอนท์ เค้าโครงหน้ากระดาษ การจัดเรียงเอกสาร เป็นแม่แบบไว้ใช้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

1 thought on “เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)

    รบกวนสอบถามครับใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างพวกลูกศรตอนอธิบายหน้าจอเหรอครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *