เปลี่ยนเมนู Office 2007-2016 เป็นภาษาไทย อังกฤษ
About this tutorial:

Video duration: 00:04:21
มาลองเปลี่ยนเมนูของโปรแกรมในชุด Office เป็นเมนูภาษาไทย หรือเปลี่ยนเมนูภาษาไทย มาเป็นเมนูภาษาอังกฤษ กันครับ

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads