แปลงข้อมูลงานคดียาวเหยียดเป็นโปรแกรมด้วย MS Access Tab
About this tutorial:

Video duration: 00:26:18
#พิเศษช่วงแนะนำ 2 in 1 Excel + Access
ต้องการโปรแกรมด่วน อยากเขียนโปรแกรมเป็น ตันกับ Excel หรืออยาก up profile ให้หางานง่าย
(คนเขียนโปรแกรมได้ใครก็ต้องการ)

🎞Excel ฉบับแจ้งเกิด + เจาะลึก Microsoft Access🎞
เป็นหลักสูตร VDO Online สอนกันตั้งแต่เริ่มใช้ Excel…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads