ວິທີນຳໃຊ້ຕົວໜັງສືໜາ ແລະ ຕົວໜັງສືຂີດກ້ອງ Microsoft Word 2016 (วิธีนำใข้ Microsoft Word 2016)
About this tutorial:

Video duration: 00:05:48
ວິທີນຳໃຊ້ຕົວໜັງສືໜາ ແລະ ຕົວໜັງສືຂີດກ້ອງ Microsoft Word 2016 (วิธีนำใข้ Microsoft Word 2016)

1.ສອນ Microsoft office 2016-2019 ຂັ້ນພື້ນຖານຈົບຮອດຂັ້ນໃຊ້ງານໄດ້
2.ສອນ ໂປຣແກຣມ Word 2016-2019
3.ສອນການພິມໃນ Word 2016-2019 ໃຫ້ສະດວກໃນການພິມເອກະສານໃຫ້ໄວ້ຂື້້ນ
4.ສອນການຕັ້ງຄ່າໜ້າເຈ້ຍໃນ…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

6 thoughts on “ວິທີນຳໃຊ້ຕົວໜັງສືໜາ ແລະ ຕົວໜັງສືຂີດກ້ອງ Microsoft Word 2016 (วิธีนำใข้ Microsoft Word 2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *