📚 Hướng dẫn tải và cài đặt Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint…) cho máy tính, Laptop
About this tutorial:

Video duration: 00:11:41
📚 Microsoft Office 2007 là bộ phần mềm ứng dụng văn phòng, bao gồm các phần mềm tiện ích được tích hợp sẵn như: Word, Excel, PowerPoint, Outlook… Đây chính là phiên bản cải tiến của phiên bản Microsoft Office 2003 trước đó.
📚 Trong video này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách tải và cài đặt Microsoft Office 2007 cho máy tính bàn hoặc Laptop.
☑ Cách gỡ bỏ Microsoft Office 2007 ra khỏi máy tính.
🌐 Website:
🙋️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads