Att planera med Planner i Teams (07)
About this tutorial:

Video duration: 00:03:26
Carl Heath och Katarina Pietrzak på RISE Professional Education i ett samtal om att börja använda Microsoft Teams som verktyg för kollaboration i organisationer.

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads