Bài 6 – Phân công & quản lý luồng công việc với Planner
About this tutorial:

Video duration: 00:10:03
“YouthSpark Career Readiness– Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với DNNVV” nhằm truyền cảm hứng cho những người trẻ niềm đam mê và khả năng tự chủ nắm bắt những cơ hội để thay đổi cuộc sống không chỉ của cá nhân họ mà còn biến đổi thế giới xung quanh

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads