Cách Import mail microsoft outlook 2013 (.pst file)
About this tutorial:

Video duration: 00:01:36
Video hướng dẫn bạn cách import mail microsoft outlook 2013 vào trong hộp thư mới, cách nhập mail outlook office 2013 vào hộp thư mới.

Sau khi backup mail outlook 2013, để import (nhập) chúng vào lại hộp thư mới các bạn làm như sau:
1. Mở chương trình Outlook Office 2013, cài đặt tài khoản xong xuôi.
2. Vào menu File Open Import/Export Import from another program or file Outlook Data File (.pst) Chọn thư mục chứa file Backup Outlook Office 2013 Bạn đánh dấu vào Include Subfolders Đánh dấu vào:
a….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads