Canvas: Enkel anmälan med Forms (Office 365)
About this tutorial:

Video duration: 00:04:05
Jag visar hur du kan bädda in ett formulär gjort i Forms för att t.ex. användas för studenters anmälan till omtentamen. Kan också användas till anmälan för seminarie och det är enkelt att lägga till med input som matpreferenser osv. Lärresurs om Canvas LMS publicerad av Dan Wirdefalk, Bibliotek och högskolepedagogik, Högskolan Kristianstad.

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads