Đưa biểu tượng My computer ra màn hình desktop Windows 10
About this tutorial:

Video duration: 00:06:48
#ĐưabiểutượngMycomputerramànhìnhdesktop #ĐưabiểutượngControl Panelramànhìnhdesktop #đưaiconramànhìnhdestopwin10
– Như các bạn đã biết thì sau khi chúng ta thực hiện cài đặt Windows 10 xong thì ở ngoài màn hình Desktop có duy nhất một icon biểu tượng của Thùng rác. Bạn sẽ không thấy các icon quen thuộc như This PC (Computer), Network, Control Panel… để có thể sử dụng chúng.
– Các bạn phải dò dẫm, để mở các tài liệu chứa trong các phân vùng ổ cứng qua một con đường khác….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads