Elearning_Etest database, một đề tài CSDL trên hệ cơ sở dữ liệu access hoàn chỉnh.
About this tutorial:

Video duration: 00:12:39
Chào các bạn,
Laidinhdatvn xin tặng các bạn đang là sinh viên nghiên cứu về CSDL trên hệ CSDL Access cùng các bạn đam mê Access đề tài này. Các bạn có thể tham khảo và thiết kế lại theo ý của bạn.
Link database:
Link document:
Cảm ơn các bạn đã truy cập kênh, chúc các bạn nghiên cứu thành công!
Ps: Nếu nội dung này hữu ích cho bạn, nhờ bạn…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads