GRADING SYSTEM COMPUTATION SY 2019 – 2020 (No Quarter/Periodical)
About this tutorial:

Video duration: 00:20:27
UPDATE: MAY NEW MEMO FROM CENTRAL OFFICE, CHECK OUT MY CHANNEL FOR THE NEW COMPUTATION OF GRADES FOR NEW NORMAL!

Ang video na ito ay tutorial ng kung paano icompute ang grades ng Grades 1 – 10 at SHS para sa katulad ng nangyari sa SY 2019-2020 na walang naganap na Quarter 4 exam. Napapaloob dito ang mga topics na: Saan nakabase ang grades? Pag-gamit ng transmutation table. Step by Step na computation ng grades. Ano ang kailangan para ma-promote at maretain?

DISCLAIMER: THIS MEMO IS FROM DEPED MEMO NO. 42, S.2020 IN LINED WITH ORDER NO. 8, S. 2015….

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads