Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Microsoft Office 2016 căn bản người dùng cần biết
About this tutorial:

Video duration: 00:16:27
Hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Microsoft Office 2016 căn bản cần phải biết như: định dạng văn bản mặc định, cài đặt bộ gõ Tiếng Việt, cài đặt font chữ… Để có thể làm việc với Office 2016 hiệu quả hơn.
Link download Microsoft Office 2016:

Link download Font chữ:

Các video khác có thể xem thêm:
Hướng dẫn…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads