Hướng dẫn chi tiết Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng – Tin học 12
About this tutorial:

Video duration: 10:53
Hướng dẫn chi tiết Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng – Tin học 12
Đăng ký kênh tại đây nhé:
Xin chào các em! Chào mừng các em đã đến với kênh Tin học 4.0!
Hôm nay thầy tạo kênh youtube mới này với mục đích:
– Hướng dẫn các em học Tin học, đặc biệt là các bài tập thực hành trong sách giáo khoa, sách bài tập.
– Chia sẻ, giải đáp một số kiến thức liên quan đến công nghệ thông tin.
– Chia sẻ kiến thức về lập…

Incoming search terms:

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

1 thought on “Hướng dẫn chi tiết Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng – Tin học 12

    Tin học 4.0

    (December 7, 2018 - 1:11 am)

    Hướng dẫn chi tiết Bài tập và thực hành 7 – Mẫu hỏi trên nhiều bảng – Tin học 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *