Hướng dẫn đổi giao diện Microsoft Teams từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
About this tutorial:

Video duration: 00:01:58
Hướng dẫn đổi giao diện Microsoft Teams từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
———————————————————————
THAM KHẢO THÊM
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsodt Teams: https://youtu.be/3bcpRWpGsYg
Hướng dẫn đổi mật khẩu bắt buộc cho lần đầu đăng nhập tài khoản Microsoft Teams được cấp: https://youtu.be/ecHiCspF7Xk
Hướng dẫn đổi giao diện Microsoft Teams từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt: https://youtu.be/8eokKR021VI
Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams: https://youtu.be/AhnG_jVkARs
Hướng dẫn giảng dạy trực tuyến với phần mềm Microsoft Teams: https://youtu.be/oCG9TJnfk_E

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads