Hướng dẫn đổi update channel của Microsoft Office 365
About this tutorial:

Video duration: 00:02:38
Video này sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi update channel của MS Office 365 (trên Windows) sang Beta (trước đây là Insider Fast) để nhận các phiên bản thử nghiệm mới nhất và sớm nhất, áp dụng được cho phiên bản Office 365 được kích hoạt bằng tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp (không có nút Office Insider trong mục Account). Cho phép lựa chọn app khi cài.

Office 365 version 2108 mới cập nhật giao diện để đồng bộ với Windows 11 và đây là cách để bạn có giao diện mới…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads