Hướng dẫn thêm tài khoản Gmail Yahoo mail vào Outlook 2016 – Add Gmail Yahoo mail to Outlook
About this tutorial:

Video duration: 00:15:21
Hướng dẫn thêm tài khoản Gmail Yahoo mail vào Outlook 2016 – Add Gmail Yahoo mail to Outlook
———————————————————————————————-
Nếu bạn sử dụng Outlook để kiểm tra và quản lí Gmail Yahoo mail, bạn có thể thiết lập tài khoản Gmail Yahoo mail của mình để cho phép đồng bộ hóa trên nhiều máy tính sử dụng Outlook thay vì trên một trình duyệt.

Trong bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng POP3/IMAP để đồng bộ tài khoản…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads