HƯỚNG DẪN TRỘN THƯ TRONG WORD 2016
About this tutorial:

Video duration: 00:07:31
I TỜ IT hướng dẫn trộn thư Mailing trong Word 2016.
Nhờ kỹ thuật trộn thư trong Word người sử dụng có thể điền nhiều thông tin cho một mẫu văn bản (Ví dụ: Giấy mời, thẻ học sinh, sinh viên…).
Cách trộn thư trong word 2016 như sau:
Bước 1: Chuẩn bị 2 file:
– 1 file word chứa mẫu văn bản (Ví dụ: Giấy mời, thẻ học sinh,…)
– 1 file excel chứa danh sách thông tin (Ví dụ: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, …)
Bước 2: Trộn thư trong word 2016
– Mở file word chứa mẫu văn bản…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads