Hướng dẫn vẽ mô hình mạng cơ bản bằng Microsoft Visio
About this tutorial:

Video duration: 00:27:48
– Sử dụng phần mềm microsoft visio + các icon được gọi là stencil
– Vẽ đơn giản nhưng đẹp thì bạn có sự chủng bị các stencil đẹp và kiến thức mạng tự trang bị
– Xem thêm giải pháp tại đây:

#no3.net.vn
#giải pháp mạng

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

1 thought on “Hướng dẫn vẽ mô hình mạng cơ bản bằng Microsoft Visio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *