Interaktivita i při výuce na dálku – propojení MS Teams a SMART Výukového softwaru Online
About this tutorial:

Video duration: 00:53:20
Záznam webináře Mgr. Hany Ulíkové z 30. 9. 2020.

Pouze instruktážní výuka, kdy se žákům předají podklady ke studiu a procvičování, rozhodně nestačí. Výuka na dálku na dálku by měla probíhat podobně jako ve třídě: učitel má možnost žákům látku vysvětlit (frontální výuka, výklad), žáci si téma procvičí, mohou se na cokoli doptat a také si vše samostatně ověřit, nechybí samozřejmě průběžná komunikace a zpětná vazba. Jednotná platforma, jako jsou MS Teams, je základem. Oproti běžné výuce ve třídě je ale na dálku mnohem těžší udržet pozornost, aktivizovat žáky a zapojit je. Ve třídě využíváte interaktivní tabuli a SMART Výukový sw. Ukážeme vám, jak jednoduše můžete své přípravy využít při online výuce nebo si rychle vytvořit aktivity nové. Navíc nově je SMART sw integrovaný přímo do MS Teams!

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads