Internetová a Informačná Bezpečnosť d. SQL, GOD Mode, AutoRun, CMD, Používatelia (5.11.2020)
About this tutorial:

Video duration: 01:15:51
Prednášajúci: Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Reiter, DiS., MBA, MPA, Ing. Paed. IGIP
Praktický krúžok: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave SPŠD (5.11.2020)
Obsah: SQL, GOD Mode, AutoRun, VBS, CMD, Používatelia, Služby
#Kurzy #Bezpečnosť #Informácie #Internet #Security

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads