Jak naprawić błędy Windows Update w Windows 10
About this tutorial:

Video duration: 00:02:02
Ten samouczek pokaże, jak rozwiązać typowe błędy usługi Windows Update za pomocą zautomatyzowanego narzędzia wbudowanego w system operacyjny Windows.

Błąd „Nie można skonfigurować aktualizacji systemu Windows. Cofam zmiany. Nie wyłączaj komputera” podczas próby zainstalowania aktualizacji systemu Windows.

Czasami niektóre usługi Windows Update nie instalują się i po prostu odmawiają instalacji na komputerze, nawet jeśli próbujesz kilka razy. Jeśli napotkasz ten problem, w którym aktualizacje systemu Windows nie zostaną zainstalowane, ten samouczek pomoże Ci…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads