Microsoft Power Point 2016 Bài 16: Tùy chỉnh Power Point
About this tutorial:

Video duration: 00:08:32
Bài này chúng ta sẽ TÙY CHỈNH chương trình Power Point 2016 theo ý của chúng ta, điều này sẽ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn.

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads