Microsoft Project 2016 | #02 Lập kế hoạch chi tiết đầu tiên sử dụng MS Project
About this tutorial:

Video duration: 22:56
Lập kế hoạch đầu tiên sử dụng Microsoft Project 2013/2016/2019.
Microsoft Project 2016 – Giới thiệu tổng quan & cấu hình các bước cơ bản trước khi bắt đầu dự án.
Tổng Quan & Cấu Hình Cơ Bản Ban Đầu Microsoft Project 2013/2016/2019
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project quản lý dự án.
Hướng dẫn quản lý dự án sử dụng Microsoft Project 2016.

#microsoftproject #msprojectfreecourse #microsoftproject2016 #msproject

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads

1 thought on “Microsoft Project 2016 | #02 Lập kế hoạch chi tiết đầu tiên sử dụng MS Project

    Lê Đức Tân

    (August 10, 2019 - 12:28 pm)

    ad cho hỏi làm thế nào để bảng tiến độ theo cột có gạch ngang hàng với bên task name, để khi in ra cho có hàng nhìn cho dễ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *