Microsoft Word 2016 Bài 05: Chỉnh sửa văn bản Word
About this tutorial:

Video duration: 00:06:57
Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách chính sửa văn bản, in đậm, in nghiêng và thêm vào các hiệu ứng chữ cho văn bản…

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads