Microsoft Word 2016 Bài 13: Trộn thư trong Word (Mail Merge)
About this tutorial:

Video duration: 00:05:42
Bài này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để tạo một mẫu văn bản như Thiệp cưới, thiệp mời…với nội dung như khách mời đã được nhập sẵn trong file Excel. Word 2016 sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian rất nhiều.

Post Author: OfficeTutes.com

Apple lover, ICT and LEAN consultant, MS Office lecturer My other website with video tutorials - Tutorials, guides and news for iPhones and iPads