เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)

About this tutorial: Video duration: 9:9 เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template) สามารถตั้งค่าฟอนท์เริ่มต้น ขนาดฟอนท์ เค้าโครงหน้ากระดาษ การจัดเรียงเอกสาร เป็นแม่แบบไว้ใช้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น