เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)

About this tutorial: Video duration: 9:9 เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template) สามารถตั้งค่าฟอนท์เริ่มต้น ขนาดฟอนท์ เค้าโครงหน้ากระดาษ การจัดเรียงเอกสาร เป็นแม่แบบไว้ใช้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

สื่อการสอนทวีปทั้ง 7 ด้วย PowerPoint 2016

About this tutorial: Video duration: 9 สร้างชิ้นงานอนิเมชันด้วย PowerPoint 2016 โดยใช้เพียงการเปลี่ยน Transition แบบใหม่ชื่อว่า Morph