របៀបចម្លង កាត់ និងបិតភ្ជាប់ / Copy cut and past word 2013

About this tutorial: Video duration: 6:11 #សូមចុចSubscribeនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្រៀននិងគន្លឹះថ្មីៗបន្ថែម។ SM collections ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការបង្រៀន រួមបញ្ជូលគ្នាតែមួយដើម្បីចែករំលែក Knowledge News Technology Tutorial All In One To Sharing មេរៀនពេញ ​Play list…

របៀបទាញយក និងតម្លើង | how to download and install Microsoft office 2019 | LEAPPENG TUTORIALS

About this tutorial: Video duration: 39:12 ​​​​​​​​​​​​​ សូមជួយចុច Subscribe ផង ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬● ▓▓▒▒▒░((( Leappeng Tutorials )))░░▒▒▓▓ ●▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬● —————————————————————————— Hello! My name : VAN LEAPPENG , from Cambodia , i really like YouTube ! Our Channel happy to Share or What amazing !! My Channel happy to share knowledge ! about.. , How to .. , Fix.., […]

របៀបបង្កើតតារាងក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2013 | How to create table in MS Word 2013

About this tutorial: Video duration: 13:37 របៀបបង្កើតតារាងក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2013 | How to create table in MS Word 2013 #KH LEARNING #kh learning #ប្រសិនបើការបង្រៀនមានការ លើសលួសត្រង់ណា ដោយប្រការណាមួយនោះ ក៏សូមពុកម៉ែ បងប្អូន មេត្តាអធ្យាស្រ័យដល់ខ្ញុំផង សូមអរគុណ! #Video នេះ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ KH LEARNING. 🚀 👨➜… Incoming search terms:របៀបបង្កើតតារាង

How to Create Ripple Effect Diagram in PowerPoint – របៀបបង្កើតរូបភាព 3D by Khmer Knowledge

About this tutorial: Video duration: 9:59 How to Create Ripple Effect Diagram in PowerPoint – របៀបបង្កើតរូបភាព 3D by Khmer Knowledge *********************************** Khmer Knowledge and IT for Khmer – How to study word by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sG8V0Rkt9OWUBRFSvSlYfe9&jct=wLrUp-D_UakTP5zjwyg-ps1gKaLnIQ – How to study Powerpoint by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sFfnUiB7iJYEdYPWn8uppjW – how to study Photoshop by khmer :https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sEuUrA1ThqIvjapmIPSraac – how to study […]

របៀបធ្វើ how to configure MS Outlook ឱ្យប្រើបានជាមួយ with Yahoo mail service web 2016 100% WORKING

About this tutorial: Video duration: 21:50 របៀបធ្វើ Yahoo mail ឱ្យប្រើបានជាមួយ MS Outlook 100% WORKING how to configure MS Outlook with Yahoo mail service web 2016

Play Games PSP/PPSSPP on Android Devices_How to – (Khmer)

About this tutorial: Video duration: 4:23 Link Download Games: http://www.downloadgamepsp.com/ របៀប, ​Download និងលេង Games PSP/PPSSPP នៅលើទូរស័ព្ទAndroid។ Link Download PSP Gold: http://www.4shared.com/mobile/EXd-zTz9ce/PPSSPP_Gold_-_PSP_emulator_v11.htm Play Games PSP/PPSSPP on Android Devices_How to – (Khmer) FB: https://www.facebook.com/hackerphone/ Twitter: https://twitter.com/LoeungT Blogspot: http://loeungkimthoeung.blogspot.com/ window 7, window 8, window 8.1, window 10, window XP, internet download manager, upgrade window, install bluestacks, bluestacks 2, […]