របៀបចម្លង កាត់ និងបិតភ្ជាប់ / Copy cut and past word 2013

About this tutorial: Video duration: 6:11 #សូមចុចSubscribeនឹងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្រៀននិងគន្លឹះថ្មីៗបន្ថែម។ SM collections ចំណេះដឹង ព័ត៌មាន បច្ចេកវិទ្យា ការបង្រៀន រួមបញ្ជូលគ្នាតែមួយដើម្បីចែករំលែក Knowledge News Technology Tutorial All In One To Sharing មេរៀនពេញ ​Play list…

រៀន ms word 2016 – page setup word 2016 khmer

About this tutorial: Video duration: 23:38 រៀនឌីហ្សាញរាយមុខម្ហូប (មេនញួ) How to design Menu រៀនឌីហ្សាញនាមប័ណ្ណ (ណែមកាត) How to design Business card of Name card រៀនឌីហ្សាញវិក្កយបត្រ How to design Invoice កម្មវិធីដែលងាយស្រួលក្នុងការធ្វើ Logo Best program to make logo មេរៀនកម្មវិធី Photoshop cc Learn photoshop cc… Incoming search terms:រៀន Microsoft Word 2016

រៀន word 2016 – what is microsoft word 2016

About this tutorial: Video duration: 2:40 study word khmer study Microsoft word khmer study Microsoft word 2016 khmer