Trình Bày, Canh Chỉnh Trang In và In ấn trong Excel 2010, 2013, 2016

About this tutorial: Video duration: 8:10 Video được thực hiện bởi: Chuyên laptop nội địa từ Mỹ, Nhật. Giá 2,5 triệu/cái. Hướng dẫ cách Canh Chỉnh Trang In và In ấn trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016. Hướng dẫn cách dàn trang và canh lề cho cân đối, đầy đủ trước khi in bảng […]