เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template)

About this tutorial: Video duration: 9:9 เทคนิค Word ในการสร้างไฟล์แม่แบบ (Template) สามารถตั้งค่าฟอนท์เริ่มต้น ขนาดฟอนท์ เค้าโครงหน้ากระดาษ การจัดเรียงเอกสาร เป็นแม่แบบไว้ใช้ ช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

สาธิตการทำ Paper Stop Motion Animation ด้วย PowerPoint

About this tutorial: Video duration: 1:27 ใช้การทำภาพเคลื่อนไหว Motion Paths ในเครื่องมือ Animation ของ PowerPoint สามารถใช้เทคนิคนี้ในทุกเวอร์ชั่น 2003, 2007, 2010, 2013 ออกแบบการเล่าเรื่องเป็นภาพ เป็นชิ้นกระดาษ ใช้รูปมือที่ครอบคลุมถึงส่วนข้อมือ… Incoming search terms:https://www officetutes com/สาธิตการทำ-paper-stop-motion-animation-ด้วย-powerpoint/