Microsoft Project 2016 | #02 Lập kế hoạch chi tiết đầu tiên sử dụng MS Project

About this tutorial: Video duration: 22:56 Lập kế hoạch đầu tiên sử dụng Microsoft Project 2013/2016/2019. Microsoft Project 2016 – Giới thiệu tổng quan & cấu hình các bước cơ bản trước khi bắt đầu dự án. Tổng Quan & Cấu Hình Cơ Bản Ban Đầu Microsoft Project 2013/2016/2019 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project […]